Hình thức thanh toán

An Homes hỗ trợ 3 hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán hết 1 lần bằng tiền mặt: Khách hàng được giảm ngay 5% trên hoá đơn (chưa bao gồm thuế)
  2. Thanh toán trả góp qua thẻ ngân hàng: Khách hàng được giảm 2% trên hoá đơn (chưa bao gồm thuế), phí chuyển đối Công ty hỗ trợ Khách hàng
  3. Thanh toán 30 – 40 – 30, cụ thể như sau:
  • Cọc 30% sau khi Khách hàng duyệt bản vẽ thiết kế mẫu.
  • Cọc thêm 40% sau khi Khách hàng duyệt mẫu thực tế.
  • Thanh toán 30% còn lại sau khi nghiệm thu công trình thành công.